Escola E.B. 2,3/s de Ribeira de Pena

Planta – Escola Sede